Περιγραφή

Μαγνητάκι στο σχήμα της πράσινης κορδέλας, η οποία είναι σύμβολο ευαισθητοποίησης για θέματα ψυχικής υγείας.